Thursday , October 21 2021

DIET & FITNESS

หวานอย่างปลอดภัย ไม่ต้องง้อน้ำตาล ด้วยหญ้าหวาน

ปัจจุบันเราจะพบว่ามีการสารให้ความหวานมาทดแทนน้ำตาลกันมากขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นเหตุผลทางด้านการควบคุมน้ำหนัก เนื่องด้วยสารทดแทนน้ำตาลส่วนมากนั้นจะไม่มีพลังงาน หรือทานแล้วไม่ทำให้อ้วนนั่นเอง จึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้น แต่ทั้งนี้เองสารให้ความหวานเองก็มีทั้งจากการสังเคราะห์ทางเคมี และจากธรรมชาติ และพืชที่ให้ความหวานจากธรรมชาติที่นิยมมาใช้กันนั่นก็คือ หญ้าหวาน นั่นเอง

Read More »

ANTELOPE Sportswear: ชุดเสริมสร้างการกระตุ้นกล้ามเนื้อ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะมีหุ่นที่เฟิร์ม มีกล้ามเนื้อแน่น สวยงามแล้ว พบว่าการออกกำลังกายนั้นยังสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่รวดเร็วพอ ด้วยเทคโนโลยรจาก Antelope กับครั้งแรกของโลก

Read More »